Комунальний заклад

«Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр»

Чернігівської обласної ради

Анатомія селянських повстань: Городнянське повстання 1931 р. під проводом Я. Рябченко

Анатомія селянських повстань: Городнянське повстання 1931 р. під проводом Я. Рябченко: зб. док. та матер. / Авт. вступ. ст. та упоряд. О. Лисенко, Р. Подкур. НАН України. Ін-тут історії України; Чернігівська облдержадміністрація; Чернігівська облрада; Ін-тут історії, етнології і правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка; Пошукове агентство по створенню наук.-док. серіалів «Книга пам’яті» та «Реабілітовані історією», Відділ по розробці архівів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2015. – 356 с.
Збірник документів та матеріалів висвітлює перебіг повстання у Городнянському р-ні 1931 р. як один із прикладів селянського опору суцільній колективізації сільського господарства. Опубліковані документи розкривають неоднозначні постаті повстанців, багатогранність мотивів поведінки, реакції на діяльність місцевого партійно-радянського апарату та практики виживання селян в умовах репресивного тиску. У книзі уперше публікуються матеріали архівно-кримінальної справи на повстанців. Книга розрахована на науковців, викладачів, вчителів та студентів, а також всіх, хто цікавиться історією України XX ст.


Настрої та поведінка населення Чернігівщини в умовах сталінської революції «згори». 1928–1938.

Настрої та поведінка населення Чернігівщини в умовах сталінської революції «згори». 1928–1938 / Авт. вступ. ст. та упоряд.: О. Коваленко, Р. Подкур, В. Васильєв, О. Лисенко. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. – 464 с.
Збірник документів та матеріалів присвячений маловідомим проблемам настроїв та поведінки населення Чернігівщини в умовах сталінської революції «згори» та здійснення політичних репресій в регіоні.
Книга розрахована на науковців, викладачів, вчителів та студентів, а також всіх, хто цікавиться історією України.


Кiлькiсть вiдвiдувачiв счетчик посещений