Комунальний заклад

«Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр»

Чернігівської обласної ради

Реабілітовані Історією. Книга перша

У першій книзі науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Чернігівська область» опубліковані результати дослідження про масові політичні репресії у 1918—1939-х рр. У вступній статті особлива увага приділяється регіональним особливостям функціонування більшовицького режиму.


У розділі «Мовою документів» опубліковані документи про формування системи державного терору на території області, проведення колективізації та наслідки масового голоду, описані методи роботи радянських спецслужб, статистичні дані жертв більшовицького терору.


Окремим розділом публікуються спогади громадян, які постраждали від політичних репресій Олександра Корнієвського, Василя Ролика, Ірини Хоменко.


У розділі «Біографічні нариси» описані трагічні долі одного лідерів Української партії соціалістів-революціонерів Миколи Шрага, громадських діячів Олексія Бакуринського та Миколи Висоцького, партизана Миколи Кропив’янського, історика Павла Федоренка, академіка Михайла Сперанського, славіста Григорія Ільїнського, голови обласного Тсоавіахіму Івана Панкратова, селянина Андрія Гвоздя, родини Могилянських.


У додатку опублікована стаття О. Бажана та В. Золотарьова «Керівний склад ЧК–ГПУ–НКВД Чернігівщини у 1918—1941-х рр.»


Завантажити видання «Реабілітовані Історією. Книга перша»Реабілітовані Історією. Книга друга

Структура другої книги Чернігівського тому «Реабілітовані історією» складається з вступної статті-дослідження, в якій основна увага фокусується на особливостях функціонування радянського режиму на території області, аналізуються об'єктивні та суб'єктивні фактори масових репресій кінця 1930-х - 1980-х рр.; розділу «Мовою документів», що включає в себе документи як центрального, так і місцевого значення й дає уявлення про методи роботи радянських та партійних органів на теренах нашої області.


У наступному розділі подаються нариси та спогади про репресованих громадян, які народились або проживали на Чернігівщині. Третім розділом розпочинається публікація біографічних даних про громадян, що зазнали політичних репресій на території нашої області. У додатках вміщені біографічні довідки про перших секретарів Чернігівського обласного комітету КП(б)У – КПУ. Науково-довідковий апарат являє собою географічний покажчик і список основних скорочень.


Документальний матеріал у другій книзі Чернігівського тому «Реабілітовані історією» надається згідно з існуючими історико-археографічними нормами, однак в окремих документах збережена орфографія авторів, про що зазначається у примітках. Скорочення у документах розшифровуються без застережень.


Частина документів була опублікована в окремих виданнях або періодичній пресі. У такому випадку після документу надається вказівка на публікацію.


Упорядники та співробітники Пошукового агентства по створенню науково-документальних серіалів «Книга Пам'яті» та «Реабілітовані історією» висловлюють подяку всім, хто надав допомогу і сприяв роботі над виданням.


Завантажити видання «Реабілітовані Історією. Книга друга»Реабілітовані Історією. Книга третя

Третя книга Чернігівського тому «Реабілітовані історією» складається зі вступної статті, в якій схарактеризовано особливості церковного життя на території області в радянську епоху, аналізуються об'єктивні та суб'єктивні фактори репресій проти священнослужителів, закриття храмів; добірки документів, які дозволяють скласти уявлення про методи впливу радянських та партійних органів щодо релігійних громад та віруючих на теренах області.


До книги увійшли також нариси та спогади про репресованих громадян, які народились або проживали на Чернігівщині.


Окремий розділ становить мартиролог, що містить біографічні дані про громадян, які зазнали політичних репресій на території нашої області. Написання прізвищ репресованих громадян публікується за даними з архівно-кримінальних справ, упорядники не виключають можливості деяких неточностей, пов'язаних з їх перекладом українською мовою, а також неповноту списків.


Археографічне опрацювання документів здійснено на підставі чинних правил публікації історичних джерел. Словоскорочення в тексті документів доповнено без застережень, купюри позначено трикрапкою у квадратних дужках [...]. Довідковий апарат складається зі списку скорочень та географічного покажчика.


Частина документів була опублікована в окремих виданнях або періодичній пресі, що зазначається у легендах.


Значну науково-методичну допомогу у підготовці четвертої книги Чернігівського тому «Реабілітовані історією» надав відділ регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України та Інститут історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.


Упорядники та співробітники Пошукового агентства по створенню науково-документальних серіалів «Книга Пам'яті» та «Реабілітовані історією» висловлюють подяку всім, хто надав допомогу і сприяв роботі над виданням.


Завантажити видання «Реабілітовані Історією. Книга третя»Реабілітовані Історією. Книга четверта

Четверта книга Чернігівського тому «Реабілітовані історією» складається з вступної статті, в якій розкриваються етапи реалізації Указів Президії Верховної Ради СРСР від 21 лютого та 2 червня 1948 р. на Чернігівщині про виселення селян, які не виконали мінімуму трудоднів.


До книги увійшли також нариси та спогади про репресованих громадян, які народились або проживали у Чернігівській області.


Окремий розділ становить мартиролог, що містить біографічні дані про громадян, які зазнали політичних репресій на території нашої області. Написання прізвищ репресованих громадян публікується за даними з архівно-кримінальних справ, упорядники не виключають можливості деяких неточностей, пов'язаних з перекладом на українську мову, а також неповноту списків.


Державного архіву Чернігівської області. Використані також матеріали Галузевого Державного архіву Служби безпеки України, Центрального державного архіву громадських об'єднань України, інших архівних установ, періодичних видань, опублікованих збірників документів.


Археографічне опрацювання документів здійснено на підставі чинних правил публікації історичних джерел. Словоскорочення в тексті документів доповнено без застережень, купюри позначено трикрапкою у квадратних дужках [...]. Довідковий апарат складається зі списку скорочень та географічного покажчика.


Частина документів була опублікована в археографічних виданнях або науковій періодиці, що зазначається у легендах.


Значну науково-методичну допомогу у підготовці третьої книги Чернігівського тому «Реабілітовані історією» надав відділ регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України та Інститут історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.


Упорядники та співробітники Пошукового агентства по створенню науково-документальних серіалів «Книга Пам'яті» та «Реабілітовані історією» висловлюють подяку всім, хто сприяв роботі над виданням.


Завантажити видання «Реабілітовані Історією. Книга четверта»Реабілітовані Історією. Книга п’ята

У п’ятій книзі науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Чернігівська область» опублікована стаття про обставини виникнення науково-видавничого проекту «Реабілітовані історією» і реалізацію у Чернігівській області, його натхненника – першого голову Головної редколегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» академіка НАН України П.Тронька.


Оприлюднені біографічні дані про репресованих жителів Чернігівської області (Е–К).


Завантажити видання «Реабілітовані Історією. Книга п’ята»Реабілітовані Історією. Книга шоста

Книга шоста містить три основні розділи та науково-довідкові матеріали (географічний покажчик і список основних скорочень).


Перший розділ являє собою добірку документів, що ілюструють різні аспекти досліджуваної проблематики. Другий розділ складають нариси про репресованих освітян і стаття, присвячена репресіям проти викладачів та співробітників Ніжинської вищої школи в умовах становлення тоталітарної системи.


У третьому розділі вміщено біографічні дані про репресованих осіб. Відомості про громадян упорядковані відповідно до українського алфавіту (літери Л–О). Це, загалом, майже чотири тисячі осіб, які зазнали політичних репресій, починаючи від перших років радянської влади і закінчуючи другою половиною 1950-х рр., коли розпочався процес реабілітації жертв терору.


Завантажити видання «Реабілітовані Історією. Книга шоста»Реабілітовані Історією. Книга cьома

У книзі увага зосереджена навколо проблематики виконавців репресій на Чернігівщині під час Великого терору 1937–1938 рр. Книга складається зі вступної статті, в якій визначено загальні тенденції трансформації системи органів НКВС у каральну інституцію, що втілювала злочинну волю компартійного керівництва, трьох основних розділів та науково-довідкових матеріалів (географічного покажчика і списка основних скорочень).


До першого розділу увійшли документи з архівно-кримінальної справи старшого лейтенанта державної безпеки Я.К. Баутіна (колишнього начальника 4-го відділу, згодом – виконуючого обов’язки помічника начальника УНКВС по Чернігівський області), які ілюструють методи ведення слідства в часи Великого терору, дозволяють з’ясувати життєвий шлях і кар’єрне зростання одного з виконавців масових репресій в регіоні.


Другий розділ включає нариси про співробітників УНКВС у Чернігівській області Я.К. Баутіна та В.С. Шумова (Хавіна), які брали безпосередню участь у масштабних фальсифікаціях кримінальних справ проти репресованих громадян. У третьому розділі, як і в попередніх книгах, вміщено біографічні дані про репресованих громадян. Відомості про них упорядковані відповідно до українського алфавіту (літери П – Р), загалом майже чотири тисячі осіб, які зазнали політичних репресій у 1919 – 1950-х рр.


Завантажити видання «Реабілітовані Історією. Книга cьома»Реабілітовані Історією. Книга восьма

У восьмій книзі увага зосереджена навколо проблематики виконаців репресій на Чернігівщині під час Великого терору 1937 – 1938 рр. Другий розділ – це нарис, привячений висвітленню механізмів реалізації Великого терору (на прикладі справ працівників оборонних підприємств Чернігівської області). У третьому розділі вміщено біографічні дані про репресованих громадян. Відомості про них упорядковані відповідно до українського алфавіту (літери С – X), загалом це понад 3 800 осіб, які зазнали політичних репресій у 1919 – 1950-х рр.


Завантажити видання «Реабілітовані Історією. Книга восьма»


Кiлькiсть вiдвiдувачiв счетчик посещений