Комунальний заклад

«Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр»

Чернігівської обласної ради

Державний архів Чернігівської області

Цією невеличкою інформацією ми розпочинаємо добірку матеріалів про «Наших партнерів».

Левову частку документів, які використані в наших проектах «Книга Пам’яті. Чернігівська область», «Книга Скорботи. Чернігівська область» та Чернігівський том «Реабілітовані історією», було виявлено в фондах державного архіву Чернігівської області, який є одними з найбагатших в Україні за своїми інформаційними ресурсами. Тут зосереджені документи з кінця XVIII ст. до теперішнього часу, окремі датуються XVII – першою половиною XVIII століть, третину з них складають фонди періоду до 1917 р.

Державний архів Чернігівської області має свою досить давню і цікаву історію. Ще наприкінці XIX ст. в Чернігові були сконцентровані значні архівні багатства. З метою налагодження архівної справи в нашій губернії 1896 р. започаткувала роботу Чернігівська вчена архівна комісія. До її роботи долучились відомі історики, краєзнавці, фахівці-архівісти, такі як: Г. Милорадович, П. Добровольський, П. Дорошенко, М. Могилянський, В. Модзалевський, В. Шугаєвський, А. Верзилов, Я. Жданович та багато інших. Умови, в яких довелося працювати одішнім ентузіастам архівної справи, були надзвичайно складними, але їм вдалося зробити чимало. Чернігівська губернська вчена комісія проіснувала до 1919 р. і була одним з найбільш помітних наукових центрів в Україні.

До 1917 р. на території Чернігівської губернії не існувало державного об’єднаного архіву, кожна установа мала свій архів. Після 1917 р. архівна справа переживала дуже скрутні часи. Стан архівів Чернігівщини був катастрофічним – велика кількість документів загинула під час революції, а саме: більша частина документів поліцейських установ, каральних експедицій, жандармерії. Документи в повітах і волостях загинули майже повсюдно. І тільки наприкінці 1921 р. проблема налагодження роботи архівних установ в країні зрушила з місця. З того часу і до сьогодні архіви України, і Чернігівський архів у тому числі, поступово організовували свою роботу: впорядковували архівні матеріали, проводилась їх реєстрація та облік, концентрувались цінні фонди і здійснювалось багато-багато іншої кропіткої архівної роботи.

Протягом свого існування Чернігівський архів декілька разів змінював свою назву та перепідпорядковувався різним відомствам, пережив революцію та II світову війну, коли найцінніші дореволюційні фонди не були евакуйовані, як, наприклад, більшість секретних матеріалів, або фондів радянської доби, а загинули під час окупації. Війна 1941-1945 рр. взагалі завдала архіву величезної шкоди та матеріальних збитків. Крім більшості архівних приміщень, загинуло понад один млн. справ і науково-довідкова бібліотека архіву, в якій до війни налічувалось понад 100 тис. книг. Загальна сума збитків становила на той час 6,5 млн. крб., не кажучи вже про непоправні утрати наукового характеру.

Післявоєнний період для працівників архіву був пов’язаний зі складною роботою по відновленню і концентрації документального та книжкового фонду. З цією проблемою гідно справляються вже декілька поколінь працівників Чернігівського архіву. Наслідком цієї роботи є те що державний архів Чернігівської області сьогодні має на зберіганні близько 2-х тис. фондів обсягом понад 1,75 млн. справ, науково-довідкову бібліотеку, що налічує понад 13 тис. книг, читальні зали, професійне устаткування, свій автотранспорт тощо. Створено електронну інформаційну базу. В своєму розпорядженні архів має декілька приміщень для зберігання своїх фондів. Крім того ДАЧО має відділ у м. Ніжин, матеріали якого дуже активно використовуються в наших виданнях. До речі, в період окупації м. Ніжина 1941-1943 рр., документи Ніжинського архіву не постраждали і були повністю збережені.

Зрозуміло, в коротенькій інформації неможливо докладно розповісти історію створення та існування Чернігівського архіву. Ми хотіли детальніше зупинитись на тих документах ДАЧО, які ми використовуємо в наших виданнях. Це досить велика група документів, що охоплює період з 1918 по 1991 рр.

Для створення томів «Книги Пам’яті», «Книги Скорботи» та «Реабілітовані історією» працівники Пошукового агентства опрацювали декілька десятків тисяч документів таких фондів як: «Повітові військово-революційні комітети», «Виконавчі комітети Чернігівської губернської та окружних рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів», «Адміністративний відділ виконкому Чернігівської губернської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів», «Відділи управлінь виконкому Чернігівської губернської та повітових рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів», «Ніжинський окружний відділ робітничо-селянської інспекції», «Ніжинська окружна прокуратура», «Управління комітету державної безпеки ради міністрів УРСР у Чернігівській області», «Чернігівський обласний комітет компартії України», «Чернігівський губернський та окружні комітети КП(б)У», «Чернігівське земельне управління виконавчого комітету окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів», «Інспектура народної освіти виконавчого комітету Ніжинської окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів», «Робітничо-селянська інспекція районних комісій КП(б)У», «Повітові військово-революційні комітети», «Камера народного суду Чернігівської губернської надзвичайної комісії», «Чернігівська губернська військова нарада», «Уповноважений Київської районної комісії єврейського громадського комітету допомоги потерпілим від погромів у Чернігівській губернії», «Чернігівський губернський військово-революційний комітет», «Чернігівський підпільний обласний комітет КП(б)У», «Особовий фонд В.Д. Драгунова» та багато-багато інших фондів.


Колектив Пошукового агентства по створенню науково-документальних серіалів «Книга Пам’яті» та «Реабілітовані історією» висловлює велику подяку директору ДАЧО Раїсі Борисівні Воробей та всім співробітникам архіву, хто надавав допомогу і сприяв роботі над виданням наших проектів.


Сподіваємось, що і в подальшому наша співпраця з працівниками державного архіву Чернігівської області та Ніжинського відділу ДАЧО буде такою ж плідною і продуктивною.


Бажаємо колективу успіхів в роботі та особистому житті, творчих і наукових досягнень та стабільності в матеріальному та політичному сенсах життя.


Кiлькiсть вiдвiдувачiв счетчик посещений