Комунальний заклад

«Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр»

Чернігівської обласної ради

 

Остерський краєзнавчий музей –

  один з найстаріших і найбагатших музеїв Чернігівської області. Знаходиться він у місті Острі Козелецького району. Тут зберігається велика кількість матеріалів та предметів з історичного минулого, природи краю та його культури, матеріали про визначних людей, пов’язаних з Остерщиною.
   Історія цього культурного закладу дуже непроста і досить цікава. Ще в 1908 році рішенням Остерської земської управи був заснований «Шкільний музей наочних посібників», який повинен був допомагати вчителям, показувати їм зразки наочних посібників, знайомити з прикладами виготовлення посібників своїми силами. Упродовж 1908 – 1910 років збиралися й закупалися наочні посібники та навчальне приладдя для цього музею.
   Тривалим був процес підбору приміщення для музею, і тільки в жовтні 1912 року музей у Острі було відкрито в приміщенні земської бібліотеки.
   За радянської влади в 1919 році в Острі почав діяти Остерський педагогічний технікум, де був заснований і свій музей, в якому розмістились такі відділи: історико-археологічний, місцевої природи та педагогіки. Першому директору технікуму А.Г. Розанову належить ідея об’єднання двох діючих на той час музеїв у місті.
   Надзвичайною подією в житті міста стало розміщення у травні 1919 року музейної експозиції в особняку, який подарував міській громаді в довічне володіння їх земляк, генерал-лейтенант В.К. Солонина. Відтоді, власне, і розпочалась систематична і системна робота з вивчення історичного минулого та природи Остерщини.
   Від 1924 року музей став краєзнавчим і отримав назву «Музей Остерщини».
   Анатолій Григорович Розанов створив відповідні умови для існування і розвитку музею. За часів його керівництва було організовано метеорологічну та гідробіологічну станцію, станцію луківництва і лікарських рослин, створено Остерське наукове товариство краєзнавства (1924). Члени цього товариства брали участь у археологічних дослідженнях козацького краю, вивчали його природу, збирали пам’ятки фольклору і етнографії.
   У довоєнних фондах Остерського музею на зберіганні нараховувалось декілька тисяч унікальних експонатів, але, на жаль, під час окупації району в роки II світової війни вони були розграбовані.
    Великий внесок у роботу музею в різні часи зробили такі діячі науки та культури, як: О.В. Бузина – один з директорів музею, В.М. Зуммер –відомий мистецтвознавець, професор, І.С. Литвиненко – передостанній директор Остерського музею.
   Сьогодні Остерський краєзнавчий музей – значний культурний і науково-дослідницький осередок не тільки Остра, а й всієї Чернігівщини. Тут зберігається понад 16 тисяч експонатів, що відображають історію Козелецького району від давнини до сучасності, показують красу і багатство природи Придесення. Експозиція розміщена в 9 залах. Очолює його молодий та ініціативний історик Андрій Петрович Мисливець.
   Колектив Пошукового агентства вдячний директору і всім працівникам Остерського краєзнавчого музею за можливість ознайомитись з матеріалами, та надання деяких з них для використання в наших виданнях, а саме: матеріали по колективізатору 20-тисячнику Густаву Георгію Матвійовичу для  тому «Реабілітовані історією» та фотографії періоду Великої Вітчизняної війни для 6-го тому «Книги Скорботи».
   Бажаємо успіхів, шановні колеги.
 Кiлькiсть вiдвiдувачiв счетчик посещений