Комунальний заклад

«Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр»

Чернігівської обласної ради

Чернігівський обласний історичний музей
ім. В.В. Тарновського


   Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського та його військово-історичний відділ є одним з найдавніших і найактивніших партнерів Агентства. Надзвичайно важливим і невичерпним джерелом для створення наших проектів стали експонати музею, фотографії яких, люб’язно надані нам керівництвом, у великій кількості розміщені на сторінках видань «Книга Пам’яті» та «Реабілітовані історією». Авторські матеріали працівників музею представлені в обох проектах. Презентації наших книг проводяться здебільшого в приміщенні військово-історичного відділу музею, який знаходиться за адресою вул. Шевченка, 55-А у м. Чернігів.
   Історію цього унікального для всієї України культурного закладу досить добре дослідили самі працівники музею http://prostir.museum/museums/ua/detail?id=395. Коротеньку історичну довідку, підготовану ними, ми і пропонуємо вашій увазі.
   Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського є одним з найстаріших і найбагатших музеїв України. Спочатку в Чернігові існували окремі музеї, засновані різними установами і відомствами: історичний музей Чернігівської губернської вченої архівної комісії (з 1896 р.), музей українських старожитностей ім. В.В. Тарновського Чернігівського губернського земства (відкритий для відвідувачів з 1902 р.) – найбільш значний і цінний, відомий широкому загалу, єпархіальне сховище старожитностей («древлехранилище») Чернігівської єпархії (з 1906 р.).
   У 1919 – 1921 рр. були створені нові музейні заклади: музей поміщицького побуту і мистецтва (1919 р.), етнографічний, або селянського побуту (1920 р.), музей культів (на основі єпархіального сховища старожитностей, 1921 р.). 1923 р. відбувається їх формальне, а 1925 р. – фактичне об’єднання. З цього часу Чернігівський історичний музей працює як єдине ціле.
   Напередодні Великої Вітчизняної війни колекції музею нараховували понад 60 тисяч пам’яток, а бібліотека – понад 40 тисяч томів.
   Значних втрат музею завдала війна. Вивезти до Уфи і Чкалова (Оренбурга) вдалося лише частину експонатів. Багаті музейні колекції були знищені й пограбовані фашистами. Після визволення міста музей відновив свою роботу і вже у грудні 1943 р. прийняв перших відвідувачів. 1967 р. була створена повнопрофільна історична експозиція. Нову експозицію (1979 р.) було відзначено дипломом ВДНГ УРСР.
   Постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1991 р. № 345 музеєві повернуто ім’я В.В. Тарновського.
   У 1996 р. за визначний внесок у справу відродження багатовікових традицій духовності та історичної пам’яті, дослідження, збереження і примноження історико-культурної спадщини українського народу музей нагороджено премією ім. Д.І. Яворницького Всеукраїнської спілки краєзнавців.
   Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського сьогодні має дві самостійні експозиції: історичний музей та військово-історичний музей.
   Експозиція історичного музею, створена за хронологічним принципом, розповідає про історію Чернігівщини від часів палеоліту до 1992 р. Її складовими є постійні виставки: «Родинні маєтки – осередки культури і благодійництва», «Уродженці Чернігівщини – видатні діячі науки і культури ХХ ст.», «Чернігів на зрізі століть».
   Серед експонатів – унікальні знахідки з Княжої гори та скарб чернігівських гривень доби Київської Русі, стародруки, рукописні книги (починаючи з XVI ст.), у тому числі 2 примірники Острозької біблії, гетьманські універсали (156 примірників, у тому числі виданих Б. Хмельницьким та І. Мазепою), родинні архіви Тарновських, Полетиків, Шихуцьких, Милорадовичів, архів київського видавця початку ХХ ст. О. Коваленка, архіви письменників та громадських діячів ХІХ – початку ХХ ст. Д. Мордовця, П. та Г. Кулішів, І. Шрага, І. Франка, М. Костомарова, І. Нечуя-Левицького, І. Тобілевича, О. Кобилянської, М. Гоголя, В. Забіли, С. Руданського тощо, багата колекція української кераміки, золотарства, вишивки XVII–XIX ст., у тому числі речі, що належали І. Мазепі, І. Скоропадському.


   Експозиція військово-історичного музею має два окремих розділи – «Військова історія Чернігівщини» та «Бойовий шлях колишньої 1-ї гвардійської армії»; виставки «Чернігівці на фронтах Великої Вітчизняної війни», «Визволення Чернігівщини від німецько-фашистських загарбників».
   Музейне зібрання нараховує понад 170 тисяч одиниць зберігання і має не регіональне, а загальноукраїнське значення. Завдяки різноманітності та якості своєї збірки Чернігівський історичний музей входить до двадцятки провідних музеїв України.
   Наш колектив щиро дякує всім співробітникам музею, хто надавав допомогу і сприяв роботі над нашими виданнями, зокрема: директору ЧІМ-у Сергію Лаєвському, заступнику директора з наукової роботи Людмилі Лінюк, авторам Світлані Сергєєвій, Тетяні Журавльовій, Людмилі Трикашній, Лесі Світловській, Ігорю Ситому та іншим.

                                                            Ірина Цимбаленко
зав. відділом по підготовці
                                                                         книг Чернігівського тому
                                                                                       «Реабілітовані історією»

Кiлькiсть вiдвiдувачiв счетчик посещений