Одним із пріоритетів сучасної Української держави стало дослідження власної історії та розвитку національної самосвідомості громадян. Успішна реалізація цієї мети значною мірою залежить від усвідомлення історичних традицій, зокрема, неупередженого вивчення історичного минулого нашої країни.


Саме в цій царині і працює Пошукове агентство по створенню науково-документальних серіалів «Книга Пам’яті» та «Реабілітовані історією», котре було створене шляхом об’єднання двох робочих груп: по підготовці «Книги Пам’яті» та науково-документальної серії «Реабілітовані історією».


Його мета полягає у ґрунтовному вивченні історичних подій ХХ ст., увічненні пам’яті незаслужено забутих імен державних діячів, науковців, митців, простих робітників і селян.


Колектив Агентства наполегливо працює над створенням та поповненням вже існуючих картотек та електронних баз даних, над локальними дослідженнями. Результати наукових пошуків будуть представлені на нашому сайті.


У такій нелегкій і відповідальній роботі Пошуковому Агентству допомагають члени обласних редакційних колегій по підготовці «Книги Пам’яті» та по підготовці книги «Реабілітовані історією», а також співробітники Інституту історії етнології і права ім. О.М. Лазаревського


Значну науково-методичну допомогу у вивченні утаємничених сторінок історії Агентству надає Відділ регіональних проблем історії України Інституту Історії України НАН України, який очолює академік НАН України, Герой України П.Т. Тронько.


Наш Інтернет-проект покликаний зберігати історичну пам'ять про трагічні сторінки вітчизняної історії.


Народ, який не пам’ятає власного минулого, не має майбутнього.


Директор Інституту історії, етнології і права ім. О.М. Лазаревського,
професор Коваленко О.Б.Книга Памяти Украины

Кiлькiсть вiдвiдувачiв счетчик посещений